1545034482 เข้าชม : 225 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ ๑๗ -๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 159 ครั้ง )
เข้าชม : 172 ครั้ง )