1545034482 เข้าชม : 167 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ ๑๗ -๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 75 ครั้ง )
เข้าชม : 100 ครั้ง )