1547079269 เข้าชม : 519 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนประชาชนจังหวัดแพร่  ขอขอบพระคุณ ผู้สนับสนุนร่วมบริจาค กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่ 
บุญกุศลที่ท่านได้บริจาคครั้งนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดประทานพรให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และประสพแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลสมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาจงทุกประการเทอญ


ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 158 ครั้ง )
เข้าชม : 171 ครั้ง )