1552021592 เข้าชม : 262 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รถโมบายเคลื่อนที่
วันที่ 21 ก.พ. 62 นางสาวเสาวนีย์ ชาพัฒิพงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองแพร่ มอบหมายให้นางบัณฑิการ์ คานน้อย ครูอาสาสมัคร และนางสาวศรัญญา เสียงดัง บรรณารักษ์ หสม.จ.แพร่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ ณ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม อ.เมือง จ.แพร่ โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ รับชมสื่อวีดีโอสารคดี ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเลือกตั้ง ในวันที่ 24 มี.ค.62 กิจกรรมอ่านแล้วมำนำความรู้สู่อาชีพสาธิตการทำสบู่สมุนไพร และฝึกการแก้ปัญหา ฝึกความคิด ฝึกทักษะ กิจกรรมห่วงวิทยาศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 201 คน หนุมเวียนกันเข้าร่วมกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 158 ครั้ง )
เข้าชม : 171 ครั้ง )