วันวิสาขบูชา
ชื่อผู้แต่ง : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่
จำนวนหน้า : 14
เข้าอ่าน : 155 ครั้ง
เปิดอ่าน

2021-05-26 12:04:04 เข้าชม : 155 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
คำว่า “วิสาขบูชา” หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ วิสาขบูชา ย่อมาจาก “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ” วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน เกิดขึ้นตรงกันทั้ง ๓ คราว ชาวพุทธจะมีการทำบุญ ฟังธรรม และเวียนเทียนที่วัด